Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alicja Kuchcińska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo - Usługowa "ALHUT" Alicja Kuchcińska z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Samsonowicza 5, NIP: 661-146-66-01;
 • Kontakt do Administratora ochrony danych w Firma Handlowo - Usługowa "ALHUT" Alicja Kuchcińska można uzyskać pod adresem e - mail: biuro@alhut.pl, tel.: +48 504 088 752,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

Formularz kontaktowy


Usługi

Na miejscu oferujemy przecinanie produktów na wskazaną przez klienta długość.

Alhut usługi

Kontakt

Pracujemy od poniedziałku do piatku w godzinach od 7 do 16, w soboty od 7 do 13.

Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  ul. Samsonowicza 5
Telefon: (41) 266 10 14
  +48 504 088 752
  +48 509 217 265
E-mail: biuro@alhut.pl